ZA RAMLJAKA ZAKON KOJI JE SAM PISAO NE VRIJEDI

Jan 23, 2018

15.siječnja 2018. godine na e-oglasnoj ploči suda objavljeno je rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama vjerovnika.

Sukladno odredbi članka 30. Lex Agrokora izvanredni povjerenik Ante Ramljak bio je dužan u roku od pet dana od navedene objave pozvati kroz objavu u Narodnim novinama vjerovnike da u daljnjem zakonom propisanom roku obavijeste Ramljaka i sud o članovima vjerovničkog vijeća.

Rok za taj Ramljakov poziv istekao je jučer (padao je u subotu pa se uzima ponedjeljak kao prvi radni dan), no objave poziva u Narodnim novinama nema.

Možda je problem u tome što se u pozivu mora naučiti koliko članova će imati vjerovničko vijeće i način razvrstavanja vjerovnika u posebne skupine. Ramljak ponovo nešto skriva ili mu je potrebno još vremena za njegove tajne pregovore i krojenje posebnih skupina prema njegovom planu kako bi osigurao potrebnu većinu za nagodbu.

A možda rokovi za Ramljak jednostavno ne vrijede, kao niti zakoni, pa Ramljak uopće niti nema potrebu postupiti onako kako Lex, kojega je sam pisao, nalaže.

Kada će sud i državna tijela početi sankcionirati Ramljakove protuzakonitosti?


POVEZANI ČLANCI

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI


SOCIAL

 

 

 

RSS