USTAV I ZAKONI RH NE VRIJEDE ZA KNIGHTHEAD

Jan 22, 2018

Nagodba predstavlja ključni pravni akt kojim se vjerovnici namiruju u postupku izvanredne uprave. Nagodba mora biti sastavljena na način da se ne pogoduje pojedinim vjerovnicima na štetu drugih vjerovnika (što ovdje, naravno, neće biti slučaj), odnosno, da svi vjerovnici budu namireni srazmjerno.
Nažalost, kao što sam već pisao, cijeli Lex je pisan na način da omogućava izravno pogodovanje odabranim vjerovnicima, i da onemogući kontrolu suda nad postupkom. Ali najveći vrhunac zaobilaženja suda jest onemogućavanje drugostupanjske kontrole nad sklopljenom nagodbom, tj. što Lex ne daje vjerovnicima ustavom zajamčeno pravo na žalbu protiv rješenja kojim se potvrđuje nagodba.

Čl. 18. st. 1. Ustava kaže da se jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim nadležnim tijelom. Nedvojbeno je da sudsko rješenje kojim se potvrđuje nagodba predstavlja upravo takav pojedinačni pravni akt, ali unatoč Ustavu Lex pravo na žalbu ne predviđa. Dapače, čak u čl. 43. st. 18. Lex izričito navodi da nagodba ima pravni učinak od dana donošenja rješenja o potvrdi nagodbe (a ne od pravomoćnosti rješenja) prema svim vjerovnicima pa i prema vjerovnicima koji nisu sudjelovali u postupku.
Nedvojbeno da će svim vjerovnicima nagodba po zakonu Lex Agrokor kojeg su pisali Dalić i Ramljak (kako su sami izjavili) biti uskraćeno pravo na drugostupanjsku žalbu, što će mnogima nanijeti ogromne materijalne štete. Jedino su Knighthead i ostali roll-up kreditori favorizirani u odnosu na ostale dionike. Zarada koju ostvaruje Knighthead mora se iz nekih izvora pokriti, a očito je planirano da se to napravi prekomjernim otpisivanjem tražbina ostalih vjerovnika.

Pisci Lex Agrokora su ovdje napravili kriminalno (protuzakonito) djelo ali očito nikako nisu htjeli dopustiti da se dionicima dopusti drugostupanjska žalba, pa čak i pod cijenu protuustavnosti zakona, da bi to bili izvori novca koji bi pripali Knightheadu za nezakonita potraživanja.


POVEZANI ČLANCI

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI


SOCIAL

 

 

 

RSS