SUKOBI INTERESA U AGROKORU

Apr 13, 2018

U slučaju Agrokor postoje dva načina djelovanja grupa koje provode unaprijed pripremljen plan.

Prva grupa sa predumišljajem djeluje:

a)      s jasnim ciljem pribavljanja protupravne koristi

b)     uništavanja Agrokora kao cjeline u hrvatskom vlasništvu

Druga grupa su oni koji omogućavaju praktičnim radnjama - savjetima, uputstvima, pravnim potezima; a vođeni isključivo svojim financijskim interesom. Međutim, u svojoj potrazi za najboljom financijskom pozicijom, ušli  su u sukob interesa i otpočeli s radnjama protivnima objektivnim standardima koja njihova profesija garantira. Naravno da imamo takve posljedice kad je cijeli koncept protuzakonit i protuustavan - ne može se iz nečega protuzakonitog izroditi zakonitost.  

1.      Kirkland&Ellis

-   Kirkland & Ellis sam  osobno angažirao početkom 2017. godine; cilj angažiranja Kirklanda je bio pomoć vlasniku Agrokora da prebrodi kampanju koja je dovela do izvanrednih pritisaka na kompaniju

-   Kirkland je dobio povjerljivu dokumentaciju i trebao je zajedno sa starim menadžmentom Agrokora, a u interesu svih dioničara, dati rješenja i savjete za daljnje uspješno poslovanje Agrokor Grupe

Međutim:

-   Nakon što je stari menadžment prislino otišao 10.4.2017. iz Agrokora, Kirkland potpisuje ugovor sa vladinim izvanrednim povjerenikom  i unatoč što ima povjerljive informacije prelazi raditi na drugu stranu

-   Kirkland sada savjetuje eksproprijaciju kompanije od vlasnika

-   Kirkland sada pravno podržava izvanrednu upravu koja na sve moguće načine pokušava omalovažiti vlasnika i prikazati ga u negativnom svjetlu

-   Kirkland zastupa Agrokor u procesima protiv glavnih Agorkorovih kreditora koji dovode do cijepanja Agrokora u regiji

-   Kirkland pravno podržava politiku kompanije koja izrađuje likvidacijske bilance i ide ne samo ka eksproprijaciji vlasnika Agrokora, već i  eksproprijaciji manjinskih dioničara

-   Kirkland sudjeluje u pravnim poslovima koji oštećuju Agrokor (npr. roll-up ugovor), i opterećuju poslovanje, a pri tom novac se koristi za zaradu stranih fondova (pitanje Kirklandu - da li su Knightead i Alix bili njihovi klijenti i da li su u sukobu interesa i sa te strane?)

2.      Hogan Lovells

-   Hogan Lovells preko svog partnera u Zagrebu, Tina Doličkog zastupa Knighthead (Tin Dolički je, kao što to website Hogan Lovellsa jasno govori - njihov čovjek na području Hrvatske; te se vodi kao partner firme)

-   Hogan Lovells preko Tina Doličkog zastupa Knighteadove interese čak i u okviru privremenog vjerovničkog vijeća

-   Hogan Lovells je sada  radi takozvani roll-up ugovor koji je protuzakonit i koji omogućuje Knightheadu nezakonitu korist na teret Agrokora

-   Hogan Lovells sada, sjedeći na strani Agrokora, uzima angažman od strane izvanredne uprave - postavlja Tina Doličkog da savjetuje izvanrednu upravu hrvatske Vlade

-   Hogan Lovells u ugovoru o roll-up kreditu stavlja obavezu da Tin Dolički (koji je njihov partner!!) daje mišljenje za pravnu valjanost roll-up kredita. Uvjetuje se samo on i niko drugi!

-   Hogan Lovells sada preko Tina Doličkog daje mišljenje u ime Agrokora (koje se predstavlja na sjednici Vlade RH) da je roll-up zakonit i da se može provesti

-   Hogan Lovells uzima izvanredne provizije za ovaj deal i zajedno sa svojim partnerom Tinom Doličkim uzima milijunske iznose u isto vrijeme šteteći Agrokoru i pogodujući Knighteadu

-   Hogan Lovells i Tin Dolički zbog svoje lojalnosti dobivaju sada trajan angažman u Agrokoru gdje faktički vrše kontrolu nad svim pravnim potezima; te sve buduće sastanke sa direktorima vodi Tin Dolički.

3.      Houlihan Lokey

-   Houlihan je svjetski renomirana savjetnička firma koja se predstavlja kao ekspert za restrukturiranje

-   Početkom veljače 2017. godine, osobno,  kao vlasnik i predsjednik Agrokora, angažiram Houlihan koji je angažiran da predloži financijski plan za dalje; imajući u vidu pritiske koje trpi Agorkor grupa od raznih entiteta - kako Vlade RH, tako i medija. 

-   Houlihan dobiva sve financijske podatke o Agrokor Grupi, sve poslovne tajne i dobiva punu sliku o poslovanju Agrokor Grupe.  Houlihan pristupa radnji na takozvanom PROJECT AISLE, kako je nazvao projekt savjetovanja

-   Houlihan izrađuje razne opcije o tome kako smiriti reakcije kreditora i pristupiti određenim restrukturiranjima; sve vrijeme napominjući kako su obveze prema investitorima prolongirane tijekom naredne tri godine . 

-   Houlihan predlaže izradu takozvanog ENTITY PRIORITY MODELA.  

-   Dajem potpunu podršku svim stručnim kućama koje sam ja angažirao. 

Međutim:

-   Houlihan nakon prisilnog preuzimanja kompanije od strane Vladine izvanredne uprave ostaje u firmi sa svojim lukrativnim ugovorom i unatoč činjenici da je angažiran direktno od vlasnika, prelazi raditi na drugu stranu.

-   Houlihan nadgleda eksproprijaciju vlasnika i niza financijskih interesa u Agrokoru

-   Houlihan zadržava vodstvo na PROJECT AISLE - te u okviru tog projekta radi na financijskom rješenju za opterećenje firme za preko milijardu u okviru roll-up ugovora 

-   Houlihan provodi ENTITY PRIORITY MODEL pod vodstvom izvanredne uprave.  Izrađuje se model za likvidaciju Agrokora; umanjuje se vrijednost firmi; otpisuju se investicije; radi se likvidacijska bilanca koja ima samo svrhu prikazati poduzeće u najgorem svjetlu.

-   Po modelu - izbjegava se stotine milijuna EUR-a poreza državi; radi se model kojim se tjeraju direktori da ne postupe po svojim dužnostima - isti model se u suradnji sa PWC priopćava na nizu sastanaka

4.      PriceWaterhouseCoopers (PWC)

-   PWC, kao što sam pisao, angažirao sam osobno početkom 2017. godine

-   Prije toga, gospodin J.M. Gašparac, partner iz PWC, dolazio je kod mene i nudio mi ponude američkih fondova za ulazak u kapital Agrokora. Odbio sam njegove ponude.

-    Nakon medijskih insinuacija oko revizorskih izvješća Agrokora, ja kontaktiram PWC, zovem gospodina Gašparca i pozivam ga da pogleda svu poslovnu dokumentaciju Agrokora i da mi revizorsko mišljenje PWC-a o istoj.

-   PWC dobiva povjerljivu dokumentaciju od mene i od Agrokora i pristupa analizi.

-   PWC me je izvjestio nakon toga da dokumenti koje sam predočio smatra korektno napravljenima, te smo nastavili razgovarati o raznim drugim stvarima. U konačnici sam tražio ponudu za njihovu reviziju. Već tada je PWC dobio svu dokumentaciju na uvid i počeo intenzivno raditi u Agrokoru.

Međutim:

-   Nakon što je stari menadžment prisilno otišao 10.4.2017. iz Agrokora, PWC ulazi u daljnji aranžman s  izvanrednim povjerenikom  i unatoč što ima povjerljive informacije prelazi raditi na drugu stranu

-   PWC aktivno sudjeluje u procesu eksproprijacije vlasnika Agrokora

-   PWC, po uputi izvanredne uprave, radi na revidiranim financijskim izvješćima za 2015. i 2016. godinu. PWC daje niz rezervacija (neslaganja) u vezi sa ovim izvješćima, ali ključno, bez obzira na utvrđene nepravilnosti – DAJE SVOJ POTPIS na iste iako nije priznao ni krajnje brojke koje su nepravilno, protuzakonito i smišljeno složene od strane izvanredne uprave.  

-   Dakle, PWC sudjeluje  svojim potpisom u jasnom obezvrijeđivanju Agrokora. 

-   PWC onda, pošto izvanredna uprava  mijenja i podešava bilancu kako bi svojim ciljevima udovoljila, nekoliko puta mijenja financijske izvještaje bez objava. Dolazi do antidatiranja istih

-    PWC provodi dalje plan Vladine izvanredne uprave tako što u koordinaciji sa istom i s Tinom Doličkim prijeti direktorima da moraju napraviti određena knjiženja. Svrha ovih knjiženja je tjeranje poduzeća u nesolventnost kako bi se zaobišli zakonski propisi. PWC daje jasne prijetnje, što je netipično za revizora, da se određene stvari proknjiže na određen način. Posao revizora je da ili prihvati ili ne prihvati izvještaj, a ne da prijeti upravi i nalaže kako da se nešto proknjiži.

-   PWC sada postupa protivno zakonskim rokovima i zbog malverzacije brojevima ne može sa izvanrednom upravom dogovoriti objavu financijskih izvješća za 2017. godinu do 31. ožujka. Sa brojevima se vrše manipulacije i PWC je uključen u to.

-   Paralelno sa ovim događajima, PWC dobiva tužbu od nekoliko milijardi EUR-a u Ukrajini, zbog djelovanja protivno revizorskim standardima u istom predmetu gdje su angažirani neki koji sada pokušavaju krojiti sudbinu Agrokora. 

Budući da iz svega navedenoga nedvosmisleno proizlazi ne samo da su spomenuti savjetnici u Agrokoru proizveli sukobe interesa, nego i protupravne (nezakonite) radnje.

Kao većinski vlasnik (dioničar) Agrokora, donio sam odluku i naređujem izvanrednom povjereniku Agrokora, Fabrisu Peruškom, da sa svim navedenim savjetnicima raskine ugovor i postupi po zakonu.


POVEZANI ČLANCI

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI


SOCIAL

 

 

 

RSS