PREDLOŽENA PLENKOVIĆEVA „NAGODBA“ JE ORUŽJE ZA PRANJE KRIMINALA I ZAŠTITU ORTAČKE KRAĐE

Jun 09, 2018

Nezakonitostima nema kraja. Izvanredna Uprava i premijer Plenković su u gotovo orkestriranim izjavama zajedno u glas viknuli da je nagodba “gotova”. No, kao sto sam pisao to nije bila istina. Nakon sto su ih otkrili lažovima najveći vjerovnici Agrokora koji su rekli “može biti možda do kraja mjeseca”, vraćamo se na jedan od ključnih dokumenata koji otkriva namjeru kako Knighthead, privilegirani dionici i drugi pokušavaju zataškati nezakonitosti i oprati izvlačenja novaca iz Agrokora. Sve naravno u najvećoj žurbi jer prijeti opasnost koja se zove zakon i pravda.

Ukazivao sam neizmjerno puta da lešinarski fondovi, grupe, interesne skupine vide “nagodbu” kao priliku koja treba ozakoniti kriminal. Sada gledamo kako to izgleda u praksi. Pa tako, vezano za “Nacrt Nagodbe” objavljen od strane izvanredne uprave 25. svibnja 2018. upozoravam na sljedeće:

1) Nacrt Nagodbe propisuje da se nezakonita plaćanja i izvlačenje novaca koja su se dogodila tijekom Lex Agrokora ne smiju preispitivati!. Dvije su krucijalne stvari usmjerene ka skrivanju manipulacija i sprječavanu preispitivanja nezakonitih radnji:

a) da se vjerovnici moraju odreći prava na pobijanje plaćanja koje je nezakonito izvršila Izvanredna Uprava; i

b) da se odriču prava na isticanje zahtjeva za naknadom štete prema upravama Agrokorovih kompanija kao i izvanrednoj upravi u slučaju da su izvršavali plaćanja u okviru Lex Agrokora bez ikakvih kriterija i analize (vidjeti točke 16.1 i 27.8.1 “Nacrta Nagodbe”).

To u ovom trenutku omogućava apsolutnu manipulaciju sa utvrđenim tražbinama i tablicama izvršenih plaćanja određenim privilegiranim dionicima – prijateljima Premijera (kao sto je Atlantic); kao i lešinarskih fondova kojima su otkupljene obveznice (kao sto je Knighthead). Sto se događa? Šalje se jasna poruka - da se sve nezakonito treba oprostiti i da su “prijateljske” isplate i izvlačenja u redu - sve dok se postigne “nagodba”. Je li vidite sad zašto im se zuri da se to potpise?

2) Traži se način da Knighthead dobije udio i upravlja kompanijom i dalje iako su mu osporena potraživanja. Dakle, po svaku cijenu se pokušava zaobići zakonski ustanovljena kategorija osporenih tražbina i tako pokušava progurati da Knighthead dobije udio u novom Agrokoru iako su mu osporene tražbine.

To je predviđeno klauzulama koje omogućavaju da vrijednosne papire koji predstavljaju vlasništvo u novom Agrokoru mogu dobiti oni vjerovnici kojima su osporene tražbine; pod uvjetom da su osporene od strane drugih vjerovnika a ne od izvanredne uprave (vidjeti točke 19.4.1 i 19.4.2 “Nacrta Nagodbe”) Mi znamo da Knighthead vodi Agrorkor, i ovim pokušava sam sebi dodijeliti udjele i upravljačka prava iako ima osporena potraživanja, sto ne bi bilo moguće da mu je sama Izvanredna Uprava osporila potražvanje.

Naravno - ortački dogovor - po receptu koji je već danas poznat kao recept “Plenković” je razvidan. Da napomenemo - domaći dionici koji se bore protiv izvanrednih zloupotreba Knightheada i Izvanredne Uprave - nemaju ovu privilegiju. Imajući u vidu koliko dugo traju parnični postupci - to znaci da Knighthead koji može imati nezakonito potraživanje (da je dobio novac, na temelju trgovanja povlaštenim informacijama dobivenim od Ramljaka) može dobiti udio i upravljati firmom iako se vodi spor. Dakle, financijska korist i korporativna kontrola su kriminalno stečene.

Naravno, sve žele ostvariti glasovima onih koji su dio interesne skupine a ne zakonski odabrani predstavnici vjerovnika. Imamo situaciju da jedan Knighthead drži stolicu u privremenom vjerovničkom vijeću i da upravlja Agrokorom kroz roll-up ugovor iako nema glasačka prava. Kako je to moguće pitate se? Moguće je jer mu je Ramljak otkupio obveznice. Kako Izvanredna Uprava dan danas skriva dokumente o tim otkupima, pokušavaju progurati situaciju gdje entiteti koji nemaju legitimitet glasaju za nagodbu.

To je uostalom jedan od glavnih razloga zašto ne dolazi do formiranja stalnog vijeća - jer onda Knighthead koji ima podmirene obveznice, Marica Vidaković, Ramljakova prijateljica i njena dva prijatelja iz Atlantika koji imaju podmirene tražbine ne bi imali kontrolu nad ključnim tijelom koje odlučuje o nagodbi.

Apsolutno je nedopustiv način na koji se premijer Vlade RH odnosi prema Agrokoru. Svojim protuzakonitom postupanjem, miješanjem i otimanjem Agrokora doveo se u poziciju da svi mogu gaziti po državi hrvatskoj i ucjenjivati je. Agrokor je pretvoren u predmet potkusurivanja koji se poklanja radi političkih igara i osobnih interesa. I ne samo to, nego i cijela država i Agrokor su pod teretom ucjena koji strane firme i geopolitika mogu upotrijebiti jer znaju da su Plenković i njegova skupina izvan zakona i uhvaćeni u djelu. U takvoj situaciji, vrijednosti se poklanjaju a narod gubi.

Kako saznajemo iz medija, sada moraju pokloniti Knightheadu još 150 milijuna EURA (!!!) kako isti ne bi proglasio roll-up dospjelim. Još nešto o Knightheadu. Saznaje se iz medija da je 76 financijskih institucija, zbog političkog i pravnog rizika koje je sama Vlada RH stvorila a i zbog načina vođenja firme od strane Knightheada, odbile refinancirati roll-up, onda Knighthead sada dalje pritišće Plenkovića koji će morati poslati još 150 milijuna EUR izvan Hrvatske da bi sakrio svoja nedjela?

Ovakva nagodba želi se progurati kako bi se ozakonio čitav dosadašnji kriminal i time izbjegla kaznena odgovornost za sve sudionike tog kriminalnog poduhvata pod zaštitom i okriljem premijera Vlade RH.

DORH? USKOK? Vladavina prava? Pamet? Izgleda da je sve suspendirala Plenkovićeva diktatura, a sakriva se iza nacionalnog interesa.


POVEZANI ČLANCI

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI


SOCIAL

 

 

 

RSS