PRAVNIM AKTOM TREBA REGULIRATI POZICIJU KNIGHTHEADA I ROLL UP-A

Feb 20, 2018

Knighthead je od 10. travnja 2017. god. neformalni (stvarni) vlasnik Agrokora, što mu je omogućio Lex Agrokor. U međuvremenu, Knigthead ojačava svoju pravnu i financijsku poziciju roll-up ugovorom. Ovim nastaju pravne i kriminalne okolnosti, prestaje vladavina prava, a i financijski položaj Agrokora je bitno otežan.

Roll-up aranžman je zamijenio neustavni Lex i došlo je do privatizacije državnih ovlasti. U ovakvoj situaciji - pravu su ruke vezane. Nemoguće je zakonito poslovati u nezakonitom okviru i nemoguće je postići opstanak Agrokora dok su sve glavne odluke delegirane lešinarskom fondu, čiji apetit je isključivo preuzimanje. Preuzimaju u suradnji sa onima koji su to omogućili.

Potpisom roll-up ugovora Ante Ramljaka i Knighthead su ucijenili sve i time osigurali svoju vlast nad Agrokorom i to sa milijardom EUR koje kontrolira Knighthead. Znači time pruzimaju kontolu nad vođenjem procesa i sudbinom opstanka Agrokora. Jednostavno rečeno, ovaj nezakonit aranžman je ubiti prividan posao koji u svojoj suštini predsatvlja preuzimanje kontrole nad kompanijiom.  Ovo je istina! Takav aranžman je sponzorirala Vlada RH koja je time garantirala provođjenje bezakonja.  Dok postoji ovaj ugovor - svaki mogući povjerenik je  Ramljak, a svaka moguća ministrica  - Dalić.    

Jedino rješenje za:

a)   povratak na pravni put;

b)   da se pravnim aktom regulira roll-up ugovor

c)    da se pravnim aktom regulira Knightheadova pozicija, zbog trgovanja utjecajima koji su mu omogućili ministrica Dalić i izvanredni povjerenik Ante Ramljak pravnim aktom (roll-up ugovorom)

d)    debokloadu Agrokora i nastavljanje procesa u skladu sa Ustavom i svim pravnim propisima RH, u interesu svih dionika kao i nastavka uspješnog poslovanja Agrokora.

 

Sud mora reagirati, pravni poredak Hrvatske je na kušnji!

 

POVEZANI ČLANCI

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI


SOCIAL

 

 

 

RSS