POGLED NA KONSOLIDIRANU BILANCU AGROKOR GRUPE IZDANU OD IZVANREDNE UPRAVE

Oct 15, 2017

Nakon 30 godina postojanja Agrokora prvi puta financijska izvješća za Agrokor potpisuje nova uprava, sa potpuno suprotnim interesima. Nakon 30 godina rada i stvaranja imamo tu novu konsolidiranu bilancu Agrokor grupe za 2015. 2016. godinu i tu su navodno nađeni elementi koji ukazuju na protuzakonito djelovanje. Izvanrednoj upravi je trebalo 8 mjeseci da napravi nešto što, u najmanju ruku, nikako ne izgleda. Nastojat ću u što je moguće kraćem roku razjasniti masu stvari o konsolidiranoj bilanci koju je izdala Izvanredna uprava Agrokora i sad ću imati argumentiranu i snažnu novu kaznenu prijavu. Iznijet ću i neka nova zapažanja oko bilance.

Agrokorova izvanredna uprava je izdala financijska izvješća za 2015. i 2016. godinu, a PwC ih je revidirao. Međutim, financijsko izvješće se odnosi na vrijeme kada je stara uprava koju sam ja vodio bila odgovorna za poslovanje. Upravo je nevjerojatno da u 8 mjeseci rada nitko iz Agrokorove Izvanredne uprave, pa ni sam revizor PwC nije nazvao mene kao tadašnjeg predsjednika uprave da obavi razgovor i prodiskutira neke, eventualno, otvorene stavke.

Izdana financijska izvješća  su se postavila na način da se učini sve kako bi se kriminalizirala moja uprava. Iz njihove silne želje sami čine manipulacije i teško krše zakon. Protiv tih ljudi podnijet ću kaznene prijave. A što se tiče  PwC-a iza kojeg se sakrivaju također imam nekoliko pitanja.

Zašto Agrokor, a ne PwC izvještava o rezultatima revizije PwC-a? Da li je PwC dopustio Agrokoru da izvještava o aktivnostima PwC-a ? Da li je PwC dopustio Agrokoru kao revidiranoj osobi da objavljuje revizorsko izvješće u vlastitoj publikaciji koja se dijeli putem interneta ? Kakav je odnos Agrokorovog izvješća o PwC-ovim revizorskim nalazima i objavljenim revizorskim mišljenjima PwC- a koji su potpisali partneri PwC-a? Budući da Agrokorovo izvješće o nalazima PwC-a nadilazi revizorsko mišljenje PwC-a, to je onda dodatak revizijskom izvješću PwC-a. Pitanje je da li je za objavu koju je dala Izvanredna uprava Agrokora za to dobila dopuštenje od PWC-a, ili su to rezultati Agrokorovih izvješća.

Sam PwC ogradio se od velikog dijela financijskih izvještaja koje je sastavila nova uprava, pa se na tako sastavljenim izvještajima ne može dogoditi nikakva nagodba koju planira nova uprava.

Zašto se PwC uopće prihvatio te revizije kad je 2015. radio procjenu Konzuma te je imao izravan konflikt interesa? U politikama PwC-a u kojima govori o načelima kojima se rukovodi da bi osigurao svoju neovisnost, sam kaže da ne može raditi reviziju kod klijenata kod kojih je radio procjenu vrijednosti nekog od poduzeća u grupi.

Obzirom da se u revizorskom izvješću o konsolidiranim financijskim izvještajima PwC ogradio od tako velikog dijela bilance (a čudi da to onda nije napravio i kod računa dobiti i gubitka, i kod izvješća o novčanim tijekovima), kako to da se PwC uopće odlučio na izdavanje mišljenja, a k tome još i pozitivnog (uz nekoliko ograda koje čine veliki dio bilance).

U jednom djelu PwC smatra da postoji „materijalna nesigurnost“ koja bi mogla dovesti u značajnu sumnju sposobnost društva da nastavi sa poslovanjem. Međutim, njihovo mišljenje nije se dalje doticalo ovoga zaključka. Tijekom 2016. godine za vrijeme stare uprave PwC je prihvatio obavljanje savjetodavnog angažmana za Agrokor d.d. Da li je PwC zaista neovisan u funkciji revizora Agrokor grupe, kao što su potvrdili u svom revizorskom mišljenju?


POVEZANI ČLANCI

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI


SOCIAL

 

 

 

RSS