NACIONALNI INTERES I JEDINI PRAVNI PUT : OSPORITI JAMSTVA I ODRŽATI AGROKOR U HRVATSKOJ

Jul 03, 2018

Menadžment Agrokora je u dobroj vjeri u nekoliko navrata sklopio ugovore o kreditu s različitim investitorima te je za iste izdao garancije na zahtjev kreditora, a koje su bile odobrene od nadležnih pravnih službi te nezavisnih odvjetničkih ureda u Hrvatskoj i drugim državama.

Kako je došlo do nacionalizacije Agrokora sa strane Hrvatske, nažalost, uz svestranu pomoć nekih od investitora među kojima su prednjačile i neke banke, dotadašnji menadžment je bio onemogućen nastaviti izvršavanje Agrokorovih obaveza.

Međutim, kada se vidjelo da se posao počeo značajno urušavati, kao vlasnik sam krenuo upozoravati. Kada su počele nezakonitosti na štetu Agrokora opet sam upozoravao. Čitavi proces restrukturiranja krenuo je u pogrešnom smjeru. Knightheadovi ljudi povezani s dijelom ljudi iz Vlade RH su preuzeli upravljanje, bilancu, a sve na kriminalan način otimanja društva, a za posljedicu ima snažne koruptivne efekte. Mnoge činjenice i argumente ću preskočiti da bi kazao sljedeće.

Prije nekoliko dana na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda objavljen je dokument koji bi trebao biti ugovor o „nagodbi“. Javno se pitam, nakon svega što se događalo u Agrokoru za vrijeme izvanredne uprave, kako su TOLIKO PROTUPRAVAN proces uvažene banke mogle to sponzorirati? Pitam se kako netko od značajnih banaka ovakvu dokumentaciju za nagodbu može sponzorirati i odobravati? Sudski spis u prilogu nema „model“, nitko ga nije vidio, partneri banaka su koruptivnim metodama SUD zaobišli, sud dobio 5 dana da odluči o predmetu gdje nisu dali model i on (sud) ga ne razumije, pa šta tu partneri banaka rade? Mnogi dionici su oštećeni, Agrokor likvidiran, preseljen u drugu državu, Hrvatska bi takvom „nagodbom“ pretrpjela ogromne pravne, financijske, a što je najgore, ljudske štete itd.

Zbog opisanih okolnosti i nakon što je proces Agrokor  otišao tako daleko a da „nagodba“ i predložena rješenja u nagodbi nisu minimalno usklađeni s poslovnim pravilima i vladavinom prava, interesima društva, dionika, Hrvatske države, imam obvezu  ponuditi rješenje, a ono glasi:  

KAKO SE PROCES RESTRUKTURIRANJA NIJE VODIO NA ZAKONIT NAČIN, A NI PROCES NAGODBE SE NE VODI NA ZAKONIT I FER NAČIN, A  KAKO SE ZBOG VELIKOGA NANOŠENJA  ŠTETE VEĆINI DIONIKA, A I HRVATSKOJ DRŽAVI PREDLAŽEM  DA SE:

  • SVA  JAMSTVA – KORPORATIVNE  GARANCIJE  -  DANE FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA OSPORE !!! KAKO  SE  DANAS  VIDI,  JAMSTVA  NISU  U  SKLADU  S  HRVATSKIM  PROPISIMA,  A  UPRAVO  SE  TA  JAMSTVA  PROTUPRAVNO  KORISTE  U  NANOŠENJU  ŠTETE  DIONICIMA
  • NAVEDENI MODEL NAGODBE PROGLASI NEVAŽEĆIM I POD NADZOROM FINANCIJSKIH INSTITUCIJA NAPRAVI NOVI MODEL NAGODBE KOJI ĆE UVAŽAVATI INTERESE SVIH DIONIKA I AGROKOR OSTAVITI U HRVATSKIM RUKAMA

Osporavanje jamstava dovodi do uvjeta za pravednu nagodbu i ruši predloženu nagodbu koju političkom silom gura Plenković i njegova diktatura! Pravedna nagodba omogućava ravnomjernu zaštitu interesa svih dionika, održanje kontinuiranog poslovanja Agrokor koncerna i ono što je najvažnije za sve dionike – osigurava povrat uloženog kapitala.  

Nasuprot tome, Plenkovićeva protupravna nagodba koji nam se nudi, za nekoliko tisuća KN tražbina, tjera 33 zdrave firme u stečaj. Ona je izdaja prava, izdaja nacionalnih interesa, i nezakonita gomila koja samo može dovesti do ogromne štete hrvatskoj državi i hrvatskim investitorima.  

DAKLE  DA  BUDEM  POTPUNO  JASAN:  IZVANREDNA  UPRAVA  AGROKORA,  PLENKOVIĆ I  HDZ  IMAJU  MOGUĆNOST  DA  KOMPANIJA  AGROKOR,  ODNOSNO  SADA  NOVA  KOMPANIJA   OSTANE U  HRVATSKOJ,  DA SE ZAŠTITE HRVATSKI NACIONALNI  INTERESI, DA SE  ZAŠTITI PLJAČKA  HRVATSKIH  VLASNIKA,  INVESTITORA,  ZAPOSLENIKA,  DOBAVLJAČA,  HRVATSKE  DRŽAVE.

Ovo je jedini način da se izbjegne katastrofa za sadašnju grupu Agrokor, hrvatsko gospodarstvo, da se ne poklone MILIJARDE  EUR-a, i u konačnosti pljačka nevjerojatnih razmjera. Ovo je jedini način da se izbjegne pravni i financijski kaos koji će uslijediti ako se ovo što je zacrtala jedna korupcijsko-interesna skupina otimača ostvari.

 


POVEZANI ČLANCI

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI


SOCIAL

 

 

 

RSS