APSURD NAGODBE - PLJAČKA NACIONALNE IMOVINE

Oct 10, 2018

Na samom početku mojih pisanih objava, isticao sam da je osnovni cilj nekih grupa iz Hrvatske i inozemstva koje su isplanirale „slučaj Agrokor“ pribaviti imovinsku korist, kako smo vidjeli, na protuzakonit način (pljačka). Sada je to neupitno, to nisu samo grupe, nego je to neosporno organizirana zločinačka organizacija. Da bi mogli realizirati cilj stjecanja protupravne imovinske koristi morali su:

1.) Oteti Agrokor ;
2.) Likvidirati Agrokor ;
3.) Likvidirati Ivicu Todorića

Sve se ovo odvijalo kroz određene precizno kalkulirane korake, faze u koje su se uključile i interventne grupe, orkestrirane medijske kampanje zastrašivanja, pa čak i miješanje veleposlanika dviju najvažnijih svjetskih sila, serviranih evidentnih laži, izmišljotina, kojim je bio preplavljen medijski prostor, obmanjivanja najšire, domaće i inozemne javnosti. Sve je to bilo orkestrirano, ali počivalo na krhkim osnovama, jer se u suštini radilo o djelu autentičnog zločina pred očima javnosti!

Do sada je zločinačka organizacija uspjela realizirati puno koraka, ali su pri tome učinili i jako veliki broj protuzakonitosti, nezapamćenih kriminalnih radnji u koje su uključeni i državna izvršna vlast, policija, pravosudni sustav RH, ostavljajući i neizbrisive tragove koje sam strpljivo skupljao posljednjih 18 mjeseci, koji im ne ostavljaju prostora za uzmak!!! Određene krivične radnje su već i krivično prijavljene, a slijedit će i druge, radi zaštite prava oštećenih dioničara Agrokora, mene i moje obitelji. U ovom poslu neće biti oprosta, za nikoga!

POTVRDA NAGODBE

Sami akt finalne Nagodbe ima svoja dva osnovna aspekta – pravni i ekonomski.

1.Pravni aspekt, koji je primordijalan, jer od samog donašanja „zakona“ Lex Agrokor i njegove provedbe do danas, napravljeno je toliki broj protuzakonitih radnji, pravnih nesuvislosti, proturječja, koja su izrijekom u suprotnostima s Ustavom i pozitivnom zakonskom regulativom RH, jer je slučaj upao u takvu spiralu kriminala i odluka, u kojem je sve toliko kontaminirano, da je sudsko provođenje nagodbe postalo pravno nemogućim. Ako bi suci i donijeli takvu odluku, pod pritiscima vladajućih struktura i zainteresiranih kriminalnih grupa za koje znam da već postoje, moraju znati da i oni sami će biti tjerani po slovu zakona, i do kraja, i u nikakvom slučaju ih nitko neće moći spasiti ili amnestirati! Ovo je determinacija, ne šala.

2. Gospodarski aspekt kada se promatra u širem makroekonomskom kontekstu, očituje se kroz različite vidove kadrovskih i ljudskih, financijskih, industrijskih, gospodarskih šteta i promjena povezanih potpunim ukinućima vladavine prava, uspostavljanjem koruptivnih mreža u sustavu gospodarenja, čime su stvoreni nevjerojatni gospodarski gubici. Koji će inozemni investitor doći investirati svoj kapital u ovakvu Hrvatsku, kad ni njezini građani više ne vjeruju u vladavinu prava?! Međutim, nisu pri tome izostale i političke štete za hrvatsku državu, koje će se nastavljati i dalje, pa je za sada nezamislivo kakva će biti budućnost same tvrtke Agrokor i hrvatske države u cjelini gledano, kroz gospodarsku, demografsku nestabilnost i smanjenje poreznih prihoda koji će pripasti nizozemskoj državi. Nije to nikakva tajna, da je Agrokor doprinosio samo kroz direktno porezno davanje godišnje, gotovo 3 milijarde kuna u državni proračun, bez dana zakašnjenja! Da ne govorimo o drugim društveno-gospodarskim efektima koji su imali multiplicirajući učinak za nacionalno gospodarstvo (zapošljavanje, investicije, plasman domaćih proizvoda u maloprodaji). Jednom riječju, čitavi projekt Lex Agrokor je toliko intoniran protiv temeljnih gospodarskih nacionalnih interesa Hrvatske države! Jednostavno je nepojmljivo, da nije bilo jedne, jedine odgovorne osobe na čelu države, koja bi mogla trezveno razmišljati i zaustaviti taj Plenkovićev katastrofalan, pakleni i kriminalni plan i način vođenja države, rasipanjem njezinih temeljnih nacionalnih resursa, poput upravljanja vlastitom poljoprivrednom proizvodnjom i prehrambenom prerađivačkom industrijom.

ZACRTANI I OSTVARENI CILJEVI VLADE RH

Postavljeni ciljevi koje je prezentirala Vlada HR, kao što su primjerice zaštita tvrtke Agrokor od strateškoga interesa za HR, njezino spašavanje od stečaja kroz financijsko i poslovno restrukturiranje, zaštita dobavljača, zaštita zaposlenih, jednostavno nisu realizirani. U svim zacrtanim nivoima je cilj promašen. To je bio zapravo propagandni trik, kako bi se zamazale oči javnosti, jer njihovi ciljevi su bili dijametralno suprotni od onog što su proklamirali.

Vlada RH je predložila Izvanrednu upravu Agrokora, a Izvanredna uprava izabrala kao svoje savjetnike Alix Partners, koji je umjesto zacrtanih ciljeva, kako se sada vidi iz prijedloga «Nagodbe», napravio dvije stvari:

1.Vlasničko restrukturiranje Agrokora, kojim se u realitetima stvari izvršilo doslovce OTIMANJE KOMPANIJE ZA MALU SKUPINU ODABRANIH VJEROVNIKA ;
2. Na izrazito protuzakonit način progurala i sprovela PLJAČKA ogromne imovine.

ŠTO SMO DOBILI?

Umjesto da se tvrtka-dužnik (Agrokor d.d.) i grupa Agrokor u Hrvatskoj financijski i poslovno restrukturira, dobili smo:

STARU GRUPU „Agrokor“ sa sjedištem u Hrvatskoj koja odlazi u likvidaciju;
NOVU „Aisle“ GRUPU koja ima sjedište u Nizozemskoj

STARA GRUPA, sadašnja grupa Agrokor, nastavlja poslovanje do svoje likvidacije, s tim da su pri tome:

1. Nagodbom, zahvaljujući proglašenju svih dugova i jamstava po tim dugovima trenutno dospjelim, 95% hrvatskog dijela grupe Agrokor otjerali u insolventnost ;
2. Tvrtke (Agrokor, Ledo, Konzum, Tisak i dr.) ostaju pod istim imenom “tobože i dalje poslovati“ pod Izvanrednom Upravom Agrokora narednih godina, kao svojevrsna « zaštita od stečaja », a u suštini će, kad im se imovina u potpunosti prenese na novu grupu, na kraju otići u likvidaciju;
3. Vjerovnici otpisom tražbina pristaju da neće potraživati ništa od nove grupe, sva prava koja imaju vjerovnici po osnovnoj tražbini i jamstvu prenose se u nominalnom iznosu na novu grupu, koja po svim poslovnim ugovorima ima pravo utuživanja prema staroj grupi;

4. Vjerovnici koji pristaju na nagodbu odriču se bilo kakvih tužbenih zahtjeva prema novoj grupi, a nova grupa može tužiti svakoga ;
5. Posljedica takove Nagodbe su sljedeće:

  • Stara Agrokor grupa ima veći dug nego u trenutku aktiviranja Lex Agrokor ; - Stara Agrokor grupa ostaje samo s nagomilanim obvezama, a bez svoje imovine i poslovanja, jer joj je trenutnim dospijećem obveza oduzet kontinuitet poslovanja - kontrola nad svom imovinom i budućim poslovanjem Agrokora u Hrvatskoj i regiji, koja se prenosi u Nizozemsku ;
  • Hrvatska država se dugoročno odriče poreznih prihoda :

a. na dobit jer više nema konsolidacije poslovnih rezultata grupe u Hrvatskoj
b. na dividendu od Agrokorovih kompanija iz Hrvatske i regije,
c. na kapitalni dobitak u slučaju preprodaje udjela u novom Agrokoru!

To sve u ukupnosti zorno kaže da zacrtani cilj nije ostvaren, da se radi o ogromnoj prijevari Plenkovića i njegove zločinačke organizacije Borg, njegovih pomagača!

Dapače, Agrokor je doveden pred ponor i uveden u autentičan kaos! Stara grupa Agrokor i dalje radi kao neko „nestvarno čudovište“, ali samo do svoje likvidacije.
Što nameće i sljedeće zaključke da:

1. Sadašnji Agrokor nije financijski restrukturiran, nego postoji ogroman, znatno uvećani dug;
2. Sadašnji Agrokor je ostao bez operativnoga posla;
3. Sadašnji Agrokor predaje imovinu Aisle Dutch Top Co, ova imovina je plaćena prijebojem tražbinama, a koje su Aisle Dutch Top Co ustupili vjerovnici Agrokora - u iznosu od 17.2 milijardi KN

NOVA GRUPA „Aisle Dutch Top Co“

Ne čekajući pravomoćnost Nagodbe, OSNOVANA JE NOVA MATICA POD IMENOM „Aisle Dutch Top Co“ U NIZOZEMSKOJ U VLASNIŠTVU NIZOZEMSKE ZAKLADE. Isti „Aisle Dutch Top Co“ je osnovao Aisle Dutch HoldCo, a on Aisle HoldCo (maticu koja predstavlja stari Agrokor d.d. u novoj grupi) i koja je osnovala 50 „Aisle Dutch Top Co“ društva u Hrvatskoj koja će paralelno poslovati sa sadašnjim društvima Agrokora (STAROM GRUPOM), kao s nekom vrstom „nestvarnih čudovišta“. Direktori tih društava više nisu hrvatski državljani. Trenutno je u Sudskome registru upisan jedan Austrijanac kao direktor svih 50 hrvatskih „Aisle Dutch Top Co“ društava.

Aisle 1 treba biti današnji Konzum, Aisle 2 današnja Jamnica, Aisle 3 je Ledo, Aisle 4 Zvijezda… itd.

„Aisle Dutch Top Co“ postaje vlasnik CJELOKUPNE AGROKOROVE imovine:

Sve vlasništvo nad imovinom sadašnjega „Agrokor koncerna“ odlazi u Nizozemsku. Prenosi se oko 95% imovine u i izvan gospodarskih cjelina. Međutim, ne samo da se prenosi vlasništvo nad hrvatskim dijelom Agrokor grupe, nego se prenosi i vlasništvo Agrokor grupe u regiji, iako sastavnice Agrokor grupe, nisu bile pod izvanrednom upravom i iako vjerovnici koji preuzimaju vlasništvo nisu kreditirali članice Agrokor grupe u regiji.
Cijena koju „Aisle Dutch Top Co“ plaća za preuzetu imovinu je zaista mizerna! U zamjenu za znatno manji iznos kredita, koji nije bio dospio u trenutku stupanja na snagu Lex Agrokora, odabrani inozemni vjerovnici su, zahvaljujući kumuliranom obračunu duga i jamstava i modelu procesne konsolidacije obveza, proglasili insolventnost cijele grupe, da bi se domogli imovine velike vrijednosti pod krinkom spašavanja grupe od stečaja! Dok obveze ostaju u Hrvatskoj, vlasništvo i poslovni ugovori sadašnje Agrokor grupe u Hrvatskoj i regiji prenose se u Nizozemsku na društvo „Aisle Dutch Top Co“.

NOVI VLASNICI UŽIVAT ĆE OSLOBOĐENJE OD POREZA NA DIVIDENDE I KAPITALNE DOBITKE, ALI ĆE ISTO TAKO MOĆI ISKORISTITI PRENESENE POREZNE GUBITKE STARE GRUPE NA SMANJENJE POREZNE OBVEZE NOVE GRUPE

 „Aisle Dutch Top Co“ postaje vlasnik 100% tražbina grupe Agrokor! Priznatih, osporenih i onih od vjerovnika koji se protive Nagodbi: Ovo je ključna odluka kojom se uspostavlja dugogodišnja kontrola nad dobrim dijelom hrvatskog gospodarstva. Sada će čitav DUG, SVE OBVEZE, sadašnjega Agrokora i njegovih članica biti u vlasništvu „Aisle Dutch Top Co“, u stvari novih vlasnika koji imaju ogromna potraživanja prema sadašnjem Agrokoru!

„Aisle Dutch Top Co“ je imovinu i operativni posao Agrokora platio tražbinama dobivenim od vjerovnika. „Aisle Dutch Top Co“ je vlasnik i svih ostalih tražbina vjerovnika prema Agrokoru, nepriznatih, preostale razlike priznatih tražbina do nominalnog iznosa, internoga duga i regresnog duga po mjenicama. Veliko je pitanje koju je dokumentaciju pri tome još izuzeo? Kako bi apsurd bio što veći, nizozemska novo-osnovana tvrtka „Aisle Dutch Top Co“ je uzela kredit od Agrokora za troškove registracije! Čak ni tu sumu nisu bili u stanju sami financirati !! I sve to dok još sud nije dao završnu riječ o nagodbi, pa zaključite sami postoji li neovisnost sudske od izvršne vlasti u Hrvatskoj.

Ivica Todorić, 10. listopada 2018.

POVEZANI ČLANCI

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI


SOCIAL

 

 

 

RSS